Chipowanie, paszporty

       Chipowanie, paszporty

- chipowanie zwierząt
- zakładanie paszportów przed wyjazdem za granicę